В зв'язку з відміною Міністерством освіти та науки кредитно-модульної системи та впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи оцінювання знань студентів відповідно до Закону “Про вищу освіту”, в електронній системі Сократ виконані роботи з переналаштування програмного забезпечення. 

До 7 листопада 2014 року необхідно внести успішність в електронні журнали викладачів (ЕЖВ) і експортувати її в деканати. Роз’яснення нижче:

Основні зміни:

  • скасовані 1-і та 2-і модульні відомості;
  • скасовано “заморожування” результатів поточної успішності (як це було для модулів);
  • реєстрація відпрацювання студентами робиться шляхом простої зміни відповідних балів (оцінок) в ЕЖВ протягом семестру до моменту “проведення” в деканаті відповідних екзаменаційно-залікових відомостей (ЕЗВ);
  • замінюються паперові консолідовані атестаційні відомості груп на їх електронний варіант, який автоматично генерується в системі “АСУ Деканат”.  Викладачам треба лише один раз в семестрі з ЕЖВ експортувати відомості груп студентів.  

Мета. ЕЖВ ведеться для :

  • формування атестаційних даних для АСУ-Деканат;
  • надання студентам, деканам, заступникам деканів, кураторам, адміністрації університету інформації про поточну успішність студентів;
  • формування даних для створення ЕЗВ.

  Порядок дій викладача в ЕЖВ протягом семестру:

  • аркуш групи в ЕЖВ умовно розбитий на 2 частини . У кожній з них ведеться поточна успішність студентів (рекомендується проставляти бали (або оцінки) за окремими темами, але викладач може визначити і види роботи - за тестування, контрольні роботи, творчі диктанти, творчі реферати, есе тощо). Викладач самостійно визначає кількість тем та форми оцінювання знань;
  • в період атестації викладач експортує дані свого журналу в АСУ-Деканат. Для цього на аркуші групи ЕЖВ необхідно клацнути на піктограмі “ав” (Атестаційна відомість) і підтвердити свої дії. З цього моменту всі зміни щодо поточної успішності, які вносяться викладачем у своєму ЕЖВ, будуть автоматично змінювати підсумкові дані в консолідованій атестаційній відомості в АСУ-Деканат. Експорт здійснювати обов'язково, тому що неекспортовані дані не будуть представлені в АСУ-деканат і декани, заступники деканів, куратори будуть позбавлені інформації щодо поточної успішності студентів. Невиконаний експорт атестаційної відомості означає, що викладач не проставив атестаційні оцінки  і, взагалі, не веде облік поточної успішності;
  • протягом сесії ЕЗВ створюються і заповнюються в ПКВ за старими правилами. Відмінність полягає лише у тому, що викладач до моменту здачі відомості в деканат може корегувати бали(оцінки) всієї семестрової успішності відповідно до реальних результатів відпрацювань.

  Звертаю вашу увагу! Для студентів заочної форми навчання - ми працюємо з паперовими журналами та заліково-екзаменаційними відомостями. Але! Форма відомості змінена, обов'язковим є оцінювання студентів заочної форми навчання відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи - оцінка поточної роботи (максимальна - 70 балів, підсумкової роботи - максимальна - 30 балів, національна оцінка ( незадовільно, задовільно, добре, відмінно або зараховано ( для заліків) та  оцінка ЕКТС (бали та букви А, В,С,Д, E). Шаблон відомості представлено в репозиторії електронної системи «Сократ» в розділі «Документи»

У випадку потреби детальних роз’яснень, звертайтесь у науково-методичний відділ (Коваленко О.О. 0984778474) або у відділ функціонування та удосконалення  обслуговуючих навчальних програм навчально-наукового центру (Новицький Р.М., Паламарчук Є.А.,  ЯцковськаР.О., Підлубний В.Ф.). 

З повагою, завідувач  науково-методичного відділу     О.О. Коваленко